Blog

November 26, 2020

Kako organizovati ličnu arhivu prevoda

Za svakog prevodioca i tumača, važna je organizacija. Pogotovo ako za određena dokumenta imate šablone, ili template. U razgovoru sa kolegama, shvatila sam da svako ima […]
November 1, 2018

Da li znate kada koristiti „kvačice“ u prevodu na engleski jezik?

Dijakritički znakovi (popularno poznati kao kvačice) su (razlikovni) znakovi koji se stavljaju iznad, ispod ili preko slova da se njima označi ili poseban fonem (glas) ili […]
September 14, 2018

Uobičajeni prevodi naziva bankarskih sektora u Crnoj Gori

Uzevši u obzir da su danas finansije vrlo važne u životu svakog pojedinca, ne čudi podatak da se procentualno na godišnjem nivou u svijetu objavljuje najviše […]
July 26, 2018

Glosar termina u osiguranju

U slučaju da Vam treba sažeto koncipiran priručnik sa stranim riječima i pojmovima iz oblasti osiguranja, glosar termina u osiguranju je prava stvar za vas. Osnovni […]