Engleski jezik

 

Prevod pravnih i ličnih dokumenata

na engleski ili crnogorski

Sudski tumač za engleski jezik

Stručni prevodi pravnih i sudskih dokumenata kao što su: Presude, ugovori, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, nekretnine, izvodi iz CRPS, finansijski izvještaji, revizorski izvještaji, kupoprodajni ugovori, tehnička uputstva, sertifikati, medjunarodne dozvole, godišnji izvještaji, prevođenje web sajtova i reklamnih materijala.

Uz stručne dokumente, svakodnevno se prevode i dokumenti kao što su:
prevod svjedočanstva, prevod izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih, prevod potvrde o državljanstvu, prevod potvrde o nekažnjavanju, prevod policijskog zapisnika, prevod potvrde o bračnom stanju, prevod ljekarskog nalaza, prevod ovlašćenja i punomoćja, sudski prevod pasoša, sudski prevod diploma, svjedočanstava, prepisa ocjena i sertifikata, prevod dozvola za boravak i radnih viza, Apostille pečat.

Ana Ponoš

Prevodilac / Sudski tumač

067 581 177


Diplomirani profesor i prevodilac engleskog jezika, rodjena u Šibeniku, Republika Hrvatska 1985. godine. Diplomirala na Univerzitetu Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost. Specijalističke studije prevodilaštva završila na Institutu za strane jezike u Podgorici.

Postavljena za sudskog tumača rješenjem Ministarstva pravde.