Ruski jezik

 

Prevod pravnih i ličnih dokumenata

na ruski ili crnogorski

Stručni prevodi pravnih i sudskih dokumenata kao što su: Presude, ugovori, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, nekretnine, izvodi iz CRPS, finansijski izvještaji, revizorski izvještaji, kupoprodajni ugovori, tehnička uputstva, sertifikati, medjunarodne dozvole, godišnji izvještaji, prevođenje web sajtova i reklamnih materijala.

Uz stručne dokumente, svakodnevno se prevode i dokumenti kao što su:
prevod svjedočanstva, prevod izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih, prevod potvrde o državljanstvu, prevod potvrde o nekažnjavanju, prevod policijskog zapisnika, prevod potvrde o bračnom stanju, prevod ljekarskog nalaza, prevod ovlašćenja i punomoćja, sudski prevod pasoša, sudski prevod diploma, svjedočanstava, prepisa ocjena i sertifikata, prevod dozvola za boravak i radnih viza, Apostille pečat.

  • Svetlana Kršikapa


    sudski tumač za ruski jezik

    Podgorica
    Crna Gora
  • +382 67 240 917

Svetlana Kršikapa

Prevodilac / Sudski tumač

+382 67 240 917


Rođena 1956. godine u Moskvi. Diplomirani ekonomista. Sudski tumač za ruski i crnogorski jezik od 2000. godine, aktivno se bavi prevodilaštvom. Ima obimno iskustvo u svim vrstama prevođenja i u mnogim oblastima, a posebno u radu sa sudovima, notarima i advokatima.