Ruski jezik

 

Prevod pravnih i ličnih dokumenata

na ruski ili crnogorski

Stručni prevodi pravnih i sudskih dokumenata kao što su: Presude, ugovori, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, nekretnine, izvodi iz CRPS, finansijski izvještaji, revizorski izvještaji, kupoprodajni ugovori, tehnička uputstva, sertifikati, medjunarodne dozvole, godišnji izvještaji, prevođenje web sajtova i reklamnih materijala.

Uz stručne dokumente, svakodnevno se prevode i dokumenti kao što su:
prevod svjedočanstva, prevod izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih, prevod potvrde o državljanstvu, prevod potvrde o nekažnjavanju, prevod policijskog zapisnika, prevod potvrde o bračnom stanju, prevod ljekarskog nalaza, prevod ovlašćenja i punomoćja, sudski prevod pasoša, sudski prevod diploma, svjedočanstava, prepisa ocjena i sertifikata, prevod dozvola za boravak i radnih viza, Apostille pečat.

Marija Paunović

Prevodilac / Sudski tumač

+382 67 448 022


Rođena u Podgorici 1983. godine. Diplomirala i magistrirala na Filološkom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za ruski jezik i književnost. Zaposlena na Univerzitetu Crne Gore kao lektor. Aktivno se bavi prevođenjem od 2008. godine, a od 2013. je postavljena za tumača za ruski jezik.