Tumač Ana Ponoš

postavljena rješenjem Ministarstva pravde Crne Gore

Diplomirani profesor i prevodilac engleskog jezika, rodjena u Šibeniku, Republika Hrvatska 1985. godine.

Diplomirala na Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a studije prevodilaštva završila na Institutu za strane jezike u Podgorici. Postavljena za sudskog tumača rješenjem Ministarstva pravde.


Preporuke     Cjenovnik

 

Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovjetan sa originalom. Usluga sudskog tumača podrazumijeva prevođenje dokumenta i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom tumača postavljenog od strane Ministarstva pravde.