Da li znate kada koristiti „kvačice“ u prevodu na engleski jezik?

Uobičajeni prevodi naziva bankarskih sektora u Crnoj Gori
September 14, 2018
Kako organizovati ličnu arhivu prevoda
November 26, 2020
Show all

Da li znate kada koristiti „kvačice“ u prevodu na engleski jezik?

Dijakritički znakovi (popularno poznati kao kvačice) su (razlikovni) znakovi koji se stavljaju iznad, ispod ili preko slova da se njima označi ili poseban fonem (glas) ili specifična fonetska vrijednost koja se pridaje pojedinom glasu.

Mnogi jezici u svojim grafijama (slovopisima) imaju posebne dijakritičke znakove – sastavne dijelove pojedinih slova kojima se na tim jezicima piše. Tako se npr. u španjolskom jeziku ñ razlikuje od n, u poljskome ł od l, u njemačkome ö od o, u norveškom ø od o, a njemački uz ä, ö, ü ima i slovo ß. Bez dijakritičkih znakova zapravo je prije svega engleski jezik.

U širem smislu riječi, dijakritičkim znakovima katkad se smatraju i znakovi za akcente i dužine.

U našem jeziku dijakritrički znakovi u abecedi su č, ć, đ, š i ž.

Ali šta uraditi sa dijakritičkim znacima u prevodu?

Uobičajeno je da se u prevodu na engleski jezik ne koriste dijakritički znaci iz drugih jezika. Međutim, nekad se dijakritički znaci ipak koriste u tekstu prevoda.

Tako, na primjer, Oxford English Dictionary (poznat kao OED, II izdanje) navodi riječi sa dijakritičkim znacima, uključujući i neke slovenske. Primjer je riječ háček, što je češki naziv za dijakritički znak koji se koristi upravo na č, a navodi i riječ četnik (piše se, doduše, velikim slovom, a rječnik dozvoljava i ch na početku). Osim toga, mnogi atlasi štampani u Britaniji ili SAD koriste slova sa dijakritičkim znacima kod mnogih toponima, bilo da su u pitanju jezici koji se pošu latinicom ili nekim drugim pismom. Ukoliko pogledamo engleska pravopisna pravila, ona omogućavaju da se riječ prenese sa izvornim dijakriticima, ili onim koji propisuje transkripcija za dati jezik. Više primjera primjene ovog pravila u praksi može se naći u pomenutom OED.

Postoji i veliki broj riječi čija je upotreba sa dijakriticima postala uobičajena, kao npr. riječi façade, ili naïve, café i fiancée, divorcée. U pitanju su pozajmljenice koje se u formalnom engleskom jeziku pišu sa dijakriticima, a Wikipedija navodi i listu riječi u engleskom jeziku sa dijakriticima.

Wikipedia o diakriticima... takođe pominje i imena koja sadrže dijakritike, poput Charlotte Brontë family, Beyoncé Emeli Sandé, Chloë Sevigny, Renée Zellweger, ali kaže da postoji običaj da se dijakritički znaci uvode i ako ih riječ u originalu ne sadrži. Navodi se primjer španskog mate, naturalizovanog u maté, kako bi se razlikovalo od engleskog mate.

Wikipedija takođe kaže da se dijakritički znaci ponekad koriste u marketinške svrhe, kako riječ izgledala kao strana, kao npr. “chocolate gâteau” (franc.”gâteau au chocolat”) umjesto “chocolate cake”, jalapeño, entrée, soufflé, itd.

Čak i britanski javni servis BBC ponekad koristi dijakritike u imenima sa našeg područja („A Croatian court has rejected a charge of perjury against Luka Modric, recently named as the best football player in the world“ ali „Composer of the Week – Donald Macleod introduces the rebellious Croatian Countess, Dora Pejačević“).

Međutim, u prevodu sa našeg jezika na engleski jezik obično izostavljamo dijakritičke znake kada su u pitanju lična imena. Praktičnije je ne koristiti dijakritičke znake, osim kad je to važno za određeni kontekst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.