Njemački jezik

 

Prevod pravnih i ličnih dokumenata

na njemački ili crnogorski

Stručni prevodi pravnih i sudskih dokumenata kao što su: Presude, ugovori, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, nekretnine, izvodi iz CRPS, finansijski izvještaji, revizorski izvještaji, kupoprodajni ugovori, tehnička uputstva, sertifikati, medjunarodne dozvole, godišnji izvještaji, prevođenje web sajtova i reklamnih materijala.

Uz stručne dokumente, svakodnevno se prevode i dokumenti kao što su:
prevod svjedočanstva, prevod izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih, prevod potvrde o državljanstvu, prevod potvrde o nekažnjavanju, prevod policijskog zapisnika, prevod potvrde o bračnom stanju, prevod ljekarskog nalaza, prevod ovlašćenja i punomoćja, sudski prevod pasoša, sudski prevod diploma, svjedočanstava, prepisa ocjena i sertifikata, prevod dozvola za boravak i radnih viza, Apostille pečat.

Tatjana Ćalasan

Prevodilac / Sudski tumač

067 88 12 18


Rođena 1977. godine. Magistar njemačkog jezika i književnosti, trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz oblasti nauke o njemačkom jeziku. Sudski tumač za njemački i crnogorski jezik. Zaposlena na Univerzitetu Crne Gore (od 2005). Aktivno se bavi prevodilaštvom od 2000. godine, te tako ima obimno iskustvo u svim vrstama prevođenja i u mnogim oblastima. Vjeruje u moć jezika, u dobrobit poznavanja sopstvenog, a posebno stranog jezika.