Cijene i uslovi

 

Potrebne su Vam usluge prevođenja, sa ili bez ovjere sudskog tumača? Potreban Vam je zvaničan prevod dokumenta? Prisustvo tumača pri ovjeri ugovora i potpisa pred nadležnim organima? Potreban Vam je tumač pred notarom u slučaju da stranac osniva kompaniju u Crnoj Gori? Prisustvo ovlašćenog tumača na ceremoniji vjenčanja?

Za prevod pisanog teksta, prevodiocu odnosno tumaču pripada nagrada koja se obračunava po strani prevoda. Strana prevoda sadrži 1,800 karaktera sa razmakom.

Pismeni prevod, sa ovjerom tumača

Sa crnogorskog na engleski jezik
20€ po strani prevoda

Pismeni prevod, sa ovjerom tumača

Sa engleskog na crnogorski jezik
15€ po strani prevoda

Ovjera već prevedenog teksta, sa ili bez lekture

Sa crnogorskog ili engleskog jezika
-20/-50% od uobičajene cijene

Ovjera dodatnih primjeraka dokumenta

Sa crnogorskog ili engleskog jezika
5€ po primjerku

Pismeni prevod, bez ovjere tumača

Sa crnogorskog na engleski jezik
15€ po strani prevoda

Pismeni prevod bez ovjere tumača

Sa engleskog na crnogorski jeziki
13€ po strani prevoda

Hitni prevodi

u oba smjera
+30% od uobičajene cijene

Lektura

Lektura teksta podrazumijeva uklanjanje gramatičkih i pravopisnih grešaka te jezičko ispravljanje i uređivanje autorskog teksta. Odobrava se popust za dokumenta preko 10 strana.
2€ po strani

Redaktura

Redakturu obavlja jezični redaktor, osoba koja nije prevodila tekst, ali je odgovarajuće osposobljena za polazni i ciljni jezik. Redaktor upoređuje polazni i ciljni tekst s obzirom na terminologiju, registar, stil i dosljednost pri prevođenju.
2,5€ po strani

Korektura

Korektura je posljednja provjera prije objavljivanja prevoda. Korektura obuhvata provjeru tipografskih, interpunkcijskih i sličnih grešaka.
2,5€ po strani
 

Da bi ste dobili ovjereni prevod, možete nam poslati originalni dokument putem emaila, Viber aplikacije ili ga možete donijeti na našu adresu.
Ukoliko Vaš dokument ima više strana, nakon primitka dokumenta, izvršićemo procjenu i u kratkom roku Vam javiti informaciju o ukupnoj cijeni prevoda, odnosno ovjere.