Francuski jezik

 

Prevod pravnih i ličnih dokumenata

na francuski ili crnogorski

Stručni prevodi pravnih i sudskih dokumenata kao što su: Presude, ugovori, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, nekretnine, izvodi iz CRPS, finansijski izvještaji, revizorski izvještaji, kupoprodajni ugovori, tehnička uputstva, sertifikati, medjunarodne dozvole, godišnji izvještaji, prevođenje web sajtova i reklamnih materijala.

Uz stručne dokumente, svakodnevno se prevode i dokumenti kao što su:
prevod svjedočanstva, prevod izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih, prevod potvrde o državljanstvu, prevod potvrde o nekažnjavanju, prevod policijskog zapisnika, prevod potvrde o bračnom stanju, prevod ljekarskog nalaza, prevod ovlašćenja i punomoćja, sudski prevod pasoša, sudski prevod diploma, svjedočanstava, prepisa ocjena i sertifikata, prevod dozvola za boravak i radnih viza, Apostille pečat.

Dr Danijela Ljepavić

Prevodilac / Sudski tumač

069 547 320


Diplomirani profesor i prevodilac za francuski jezik. Rođena u Kotoru 1984. godine. Diplomirala i magistrirala na Univerzitetu Crne Gore, Filološki fakultet u Nikšiću, Odsjek za francuski jezik i književnost. Doktorirala na Univerzitetu u Strazburu na temu problematike prevođenja idiomatskih izraza. Pohađala brojne obuke za pismeno i usmeno prevođenje. Vjeruje da je kontinuirano obrazovanje osnovni preduslov uspjeha. Aktivno se bavi prevođenjem kao sudski tumač i konferencijski prevodilac (konsekutivno i simultano prevođenje) od 2013. godine. Zaposlena na Filološkom fakultetu u Nikšiću od 2007. godine. Živi u Podgorici.